Meteen naar de inhoud

ANBI

(english version)

Stichting uitgeverij petrichor is (binnenkort) een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanvraag ligt momenteel bij de Belastingdienst die, als alles goed gaat, het besluit zal nemen. Een en ander zal op deze website gemeld worden.

Over ANBI
Een instelling kan een ANBI-status toegewezen kregen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Overige voorwaarden, zoals integriteitseisen en voorwaarden aan uitgaven, kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

Culturele ANBI

ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij erven & schenken.
Als donateurs aan een culturele ANBI’s heeft u ook een leuk belastingvoordeel, zowel voor particulieren als voor ondernemingen geldt een extra giftenaftrek.

Donaties
Stichting uitgeverij petrichor is een kleinschalig initiatief waar de kwaliteit van de publicaties boven het verdienmodel gaat. Maar uiteraard is er wel geld nodig om die publicaties te doen. Dat geld verdienen we voor een deel met de verkoop van de publicaties, [de ‘winst‘ wordt geïnvesteerd in nieuwe uitgaven!], met subsidies en met giften | donaties.
Wil je ons ondersteunen dan kan dat. Neem dan svp contact op met ons of maak een gift over op: NL52 TRIO 0320 0210 17  t.n.v. stichting uitgeverij petrichor ovv  ‘gift petrichor’.
Wil je meer info over de Culturele ANBI en over hoe wij uw gift zouden kunnen besteden, neem ook dan contact op met ons. We staan je graag te woord.

Beloning bestuursleden
De bestuursleden van de stichting uitgeverij petrichor ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. [lees meer]


Stichting uitgeverij petrichor is (soon) a Cultural Public Benefit Organization (ANBI). The application is currently with the Tax Authorities, which, if all goes well, will take the decision soon. All this will be reported on this website.

About ANBI
An institution can be assigned ANBI status if it is at least 90% committed to the public good. Other conditions, such as integrity requirements and conditions for expenditure, can be read on the website of the Tax Authorities.

Cultural ANBI
ANBIs can make use of certain tax benefits, such as inheriting & donating.
As donors to cultural ANBIs, you also have a nice tax benefit, an extra gift tax deduction applies to both individuals and companies.

Donations
Stichting uitgeverij petrichor is a small-scale initiative where the quality of the publications exceeds the revenue model. But of course, money is needed to do those publications. We earn some of that money by selling the publications, [the ‘profit’ is invested in new editions!], With subsidies and with donations | donations.
If you want to support us, you can. Please contact us or make a donation to: NL52 TRIO 0320 0210 17 t.n.v. stichting uitgeverij petrichor, stating ‘gift petrichor’.
If you would like more information about the Cultural ANBI and how we could spend your donation, please contact us. We are happy to help you.

Remuneration of board members
The board members of the petrichor publishing foundation only receive compensation for expenses incurred. [read more]

[ up ]