Meteen naar de inhoud

petrichor

etgras
etgras [ luxe editie ]
petrichor 6
petrichor 1
petrichor
petrichor 1
petrichor 1
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 3
petrichor 3
kantoor 3
petrichor 3
petrichor4
petrichor 4
wibo kosters - wegenkaart
martin knaapen - de heremiet
jeroen diepenmaat - band
jeroen diepenmaat - band
Marcel Herms - (you’re) the Bone Machine
petrichor 2
marcel herms / john d robinson - the barbed and the beautiful
etgras-groen
etgras
etgras
etgras [ luxe editie ]
petrichor 6
previous arrow
next arrow
Shadow

(english version)

over de naam
Petrichor is de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt. Het woord komt uit het Oudgrieks: πέτρα (petra) betekent ‘steen’ en ἰχώρ (ichor) is in de Griekse mythologie het bloed van de goden.

stichting uitgeverij petrichor
Stichting uitgeverij petrichor* is een kleinschalige underground uitgeverij van poëzie, beeldende kunst en andere fraaie zaken die zich in een boek zo mooi kunnen presenteren.
Petrichor wil een podium bieden aan kunstenaars en schrijvers die misschien minder snel de grote massa aanspreken maar dat wel verdienen. Vaak zijn ze commercieel minder interessant maar inhoudelijk juist zeer. Uitgeverij petrichor wil een podium in boekvorm bieden voor hen. Het stelt kwaliteit boven kwantiteit. Het doel is niet om zoveel mogelijk inkomsten te vergaren maar om publicaties te maken die kwalitatief hoogstaand zijn.
Denk je dat jouw werk goed bij ons past en heb je een goed idee, neem dan gerust contact op met ons. Wij zijn zeer benieuwd.

bestuur
Marcel Herms     | voorzitter
Martin Knaapen | secretaris
Paulien Obdeijn  | penningmeester

adres
postadres | ankersteeg 10 / 6411 LS Deventer [NL]. *
e-mail | info [at] uitgeverijpetrichor . nl

[*NB | wij wensen geen ongevraagd drukwerk/reclame. Niet op papier, niet digitaal en niet per telefoon of welke ingenieuze wijze dan ook. Dit gaat rechtstreeks en ongelezen de papierbak in. Ook acquisitie wordt niet op prijs gesteld en zal op duidelijke wijze worden afgekapt.]

bezoldigingsreglement
Stichting uitgeverij petrichor is een ideële stichting en kent geen winstoogmerk. Bestuursleden zullen dan ook geen vergoeding, anders dan gemaakte kosten, ontvangen. Mocht het nodig zijn medewerkers aan te stellen dan wel in te huren, dan zal het bestuur gezamenlijk bepalen wat dat mag en kan gaan kosten. Vrijwilligers komen, indien financieel mogelijk, in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding conform de reglementen van de overheid.

Belasting, KvK en IBAN
RSIN | 861457432
KvK   | 78579821
IBAN | NL52 TRIO 0320 0210 17

Uitgeversnummer
831042

privacy
lees hier over ons privacybeleid

 


About the name
Petrichor is the fragrance that arises when rain falls on dry soil. The word comes from Ancient Greek: πέτρα (petra) means “stone” and ἰχώρ (ichor) is the blood of the gods in Greek mythology.

Stichting uitgeverij petrichor
Stichting uitgeverij petrichor * is a small-scale underground publishing house of poetry, visual art and other fine items that we present in beautiful books.

Petrichor wants to offer a stage to artists and writers who are less likely to appeal to the masses but who deserve the attention. They are often less commercially interesting, but more so in terms of content.
Uitgeverij petrichor wants to offer them a stage in book form.  Quality before quantity. The aim is not to generate as much income as possible, but to produce high-quality publications.

If you think your work suits us well and you have a good idea, please do not hesitate to contact us. We are very curious.

board
The board of the stichting uitgeverij petrichor consists of unpaid positions. The board members only receive compensation for expenses incurred.
Marcel Herms     | chairman
Martin Knaapen | secretary
Paulien Obdeijn  | treasurer

adress
postadress | ankersteeg 10 / 6411 LS Deventer Netherlands. *
e-mail | info [at] uitgeverijpetrichor . nl

[*notice | we do not want unsolicited printed matter / advertising. Not on paper, not digitally and not by telephone or in any ingenious way. This goes straight and unread into the paper bin. Acquisition is also not appreciated and will be cut off in a clear manner.]

remuneration regulations
The stichting uitgeverij petrichor is an ideal foundation and has no profit motive. Board members will therefore not receive any compensation other than costs incurred. If it is necessary to appoint or hire employees, the board will determine what this may and can cost. Volunteers are eligible, if financially possible, for a volunteer allowance in accordance with government regulations.

rsin, chamber of commerce numbers & iban
RSIN | 861457432
CoC    | 78579821
IBAN | NL52 TRIO 0320 0210 17

Publisher number
831042

privacy
read more about our privacy policy

 

 

mail
facebook
insta
 

[ up ]