zines

petrichor 5
petrichor 6
petrichor 1
petrichor 1
petrichor 1
petrichor 1
petrichor 1
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 2
petrichor 3
petrichor 3
Petrichor 3
petrichor 4
petrichor 5
petrichor 5
petrichor 5
petrichor 6
previous arrow
next arrow
 
Shadow

petrichor magazine

Het petrichor magazine was een bijna volledig op de kopieermachine gemaakt blad. Voor elk nummer hebben wij schrijvers, dichter en denkers uitgenodigd te reageren op een thema. Deze reactie hebben wij op een dubbele pagina gepresenteerd.

The petrichor magazine was an almost completely copier-made magazine. We invited writers, poets and thinkers to respond to a theme for each issue. We have presented this response on a double page.

– petrichor 1 | thema: petrichor
lees meer

– petrichor 2 | thema: ruis
lees meer

– petrichor 3 | thema: de prikkeling van de verbeelding
lees meer

– petrichor 4 | thema: lijn
lees meer

– petrichor 5 | podium in krantvorm – geen thema
lees meer

 

petrichor krant
een bijzondere uitgave waarin kunstenaars, denkers en schrijvers hun werk presenteren in zwart/wit.
Deze gratis krant zal in ruime oplage verspreid worden. Houd de berichten in de gaten.


a special publication in which artists, thinkers and writers present their work in black and white.
This free newspaper will be distributed widely. Keep an eye on the messages.


lees meer / read more

 

kantoor
Is een uitgave in samenwerking met Staaltape Berlijn. Het zijn beschrijvingen (tekstueel en visueel) en een tape gemaakt door bijzondere kunstenaars van over de hele wereld.


Is a publication in collaboration with Staaltape Berlin. Descriptions (textual and visual) and a tape made by special artists from all over the world.


lees meer / read more